Duurzaamheid

Doelstelling van B.A. van Doorn is om de beste beleggingsoplossing voor de cliënt te vinden en een optimaal beleggingsresultaat te behalen. Wij geloven in een onafhankelijke opstelling met maatwerk. Daarom bieden wij cliënten diverse beleggingsoplossingen waarbij een verschillend duurzaamheidsbeleid gevoerd wordt.

Wanneer gekozen wordt voor duurzaam beleggen gaat B.A. van Doorn uit van de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) duurzaamheidsregelgeving. Wanneer gekozen wordt voor beleggingen met indexfondsen geeft de SFDR de mogelijkheid om duurzaamheid van portefeuilles te benadrukken én om zeer gediversificeerde portefeuilles samen te stellen. B.A. van Doorn streeft geen specifieke duurzaamheidsdoelstelling na en er wordt niet alleen in specifiek duurzame activiteiten belegd zoals deze in de EU Taxonomy worden benoemd. Ook wordt geen rekening gehouden met de Principal Adverse Impact van beleggingen. Dit houdt in dat bedrijven die duurzaam opereren maar ook risico’s lopen op duurzaamheidsgebied specifiek moeten worden uitgesloten.  De onvolledige beschikbaarheid van relevante data en het gewenste gebruik van indexproducten bemoeilijkt dit.  Indexportefeuilles met een duurzaam “SFDR artikel 8” profiel worden daarbij voor minimaal 70% belegd in fondsen met een SFDR 8 classificatie en staatsobligaties uit de eurozone, zolang op deze laatste geen sancties vanuit de EU gelden. Bij deze beleggingen in fondsen met een artikel 8 classificatie worden sectoren die een duidelijke negatieve impact hebben op basis van ESG factoren, zoals onder meer de tabaksindustrie, alcohol en nucleaire wapens, expliciet uitgesloten. Voor de kern van het risicodragende deel van de portefeuille wordt hierbij gekozen voor een “Best in Class” benadering waarbij slechts belegd wordt in de meest duurzame helft van het relevante beleggingsuniversum. Daarnaast vinden ook beleggingen plaats in fondsen die geen duurzame doelstelling hebben (SFDR categorie 6) met als doel de risico/rendementsverhoudingen in de portefeuille te verbeteren. Hierbij worden de duurzaamheidsrisico’s van deze beleggingen meegewogen bij het maken van een beleggingsbeslissing. Er kunnen wel beleggingen in fossiele energie en kernenergie plaatsvinden binnen deze beleggingsoplossing.

Dit product voldoet aan de categorie 8 classificatie van de SFDR regelgeving.

Wijsheid komt met de jaren. B.A. van Doorn sinds 1831.