Duurzaamheid

Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Deze Europese wetgeving volgt uit het klimaatakkoord van Parijs (2016). Door bedrijven uit de financiële sector te stimuleren open te communiceren over de diverse duurzaamheidsaspecten van het gevoerde beleid verwacht de EU dat de financiële sector kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord en ook kan helpen andere duurzame doelstellingen te ondersteunen. 

Financiële instellingen, waaronder beleggingsondernemingen zoals B.A. van Doorn, dienen vanaf 10 maart aan te geven of zij duurzaamheidsoverwegingen meenemen in hun beleggingsproces. De volgende stap in dit proces, waarschijnlijk per 1 januari 2022, is dat de aangegeven duurzaamheidsoverwegingen ook onderbouwd worden met data. 

Over de hoeveelheid en kwaliteit van deze data en de benodigde inspanningen om te kunnen voldoen aan de dataeisen is echter nog veel onduidelijk. Vanuit dat perspectief heeft B.A. van Doorn vooralsnog besloten de portefeuilles die het aan cliënten aanbiedt niet als “duurzaam” te kwalificeren binnen het kader van de SFDR. Wanneer meer duidelijkheid ontstaat over de te leveren data en de haalbaarheid hiervan zal B.A. van Doorn deze beslissing heroverwegen.

Wijsheid komt met de jaren. B.A. van Doorn sinds 1831.