Belangrijke adressen

Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
Postbus 11723
1001 GS AMSTERDAM    
Telefoon: 020-797 20 00 
Internet:    www.afm.nl

De Nederlandsche Bank (DNB)
Postbus 98
1000 AB AMSTERDAM
Telefoon: 0800-020-1068 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257
2509 AG  DEN HAAG
Telefoon: 070-3338999
Internet:    www.kifid.nl

Wijsheid komt met de jaren. B.A. van Doorn sinds 1831.