Fiduciair management

Met onze inhoudelijke kennis en ruime ervaring begeleiden wij u graag bij het centraal aansturen en beoordelen van uw vermogen. Op deze wijze krijgt uw vermogen de aandacht die het verdient en blijft u grip houden op de vermogensontwikkeling.  De volgende aandachtsgebieden spelen een rol:

Fiduciair management

B.A. van Doorn, experts in onafhankelijk vermogensbeheer.

Strategische denken

Uw financiële situatie wordt in kaart gebracht en een strategisch plan voor de totale portefeuille wordt gemaakt.

Bepalen beleggingskader

Beleggingsdoelen, uitgangspunten en specifieke wensen worden geformuleerd, en het overall risicoprofiel wordt bepaald.

Uitzetten mandaten

Selectieprocedures, onderhandelingen van contracten en implementatie spelen een rol.

Doorlopende monitoring

Een doorlopende controle en beoordeling van de prestaties van de geselecteerde vermogensbeheerders vindt plaats.

Maatwerk rapportages

U ontvangt (geconsolideerde) rapportages die zijn afgestemd op uw specifieke wensen.

Periodieke evaluatie

De behaalde resultaten worden periodiek geëvalueerd en onze bevindingen worden met u besproken.

Hoe gaat B.A. van Doorn voor u aan het werk?

Fiduciair management bij B.A. van Doorn begint altijd met een persoonlijke kennismaking. Het is voor u van belang om vast te stellen dat wij de fiduciair manager zijn die u zoekt en waarbij u zich prettig voelt. Voor ons is van belang om te bepalen in hoeverre onze dienstverlening aansluit bij hetgeen u van een fiduciair manager verwacht. Op basis van ons kennismakingsgesprek en de besproken onderwerpen werken wij een voorstel voor u uit.

Please contact us

Vanzelfsprekend bent u van harte welkom bij ons op kantoor voor een nadere kennismaking en een oriënterend gesprek.

Naar contact

Wijsheid komt met de jaren. B.A. van Doorn sinds 1831.