Beleid inzake persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten

Integriteit is voor B.A. van Doorn & Comp een kernwaarde bij haar  handelen. Deze kernwaarde is uitgewerkt in onderstaande uitgangspunten gebaseerd op de Algemene Verorderning Persoonsgegevens (AVG)

 • B.A. van Doorn & Comp verwerkt persoonsgegevens voor het adviseren over en leveren van financiële diensten. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat B.A. van Doorn & Comp uiterst zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.
 • B.A. van Doorn & Comp verzamelt uw persoonlijke gegevens, rechtstreeks van u, uit andere bronnen, zoals kvk en algemene openbare bronnen.
 • Vastgelegde persoonsgegevens zijn beschikbaar voor B.A. van Doorn & Comp, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke regels voor het  gebruik van persoonsgegevens van toepassing.
 • Tevens gebruikt B.A. van Doorn & Comp deze gegevens voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en bestrijden van fraude.
 • Uw persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden buiten B.A. van Doorn & Comp verstrekt, tenzij:
  • dit voortvloeit uit de wet;
  • dit voortvloeit uit verplichtingen die B.A. van Doorn & Comp namens u aangaat of is aangegaan;
 • B.A. van Doorn & Comp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
 • B.A. van Doorn & Comp wijst cliënten conform de wet op haar recht op inzage, correctie, aanvulling, afscherming of verwijdering van gegevens.

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt.

We hebben geen wettelijke verplichtingen onder de AVG om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen.

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact op met ons op.

Tenslotte informeren wij u dat een eventuele klacht ingediend kan worden bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG

Wijsheid komt met de jaren. B.A. van Doorn sinds 1831.