Beleid inzake persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten

Integriteit is voor B.A. van Doorn een kernwaarde bij haar  handelen. Deze kernwaarde is uitgewerkt in onderstaande uitgangspunten gebaseerd op de Algemene Verorderning Persoonsgegevens (AVG)

 • B.A. van Doorn verwerkt persoonsgegevens voor het adviseren over en leveren van financiële diensten. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat B.A. van Doorn uiterst zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.
 • B.A. van Doorn verzamelt uw persoonlijke gegevens, rechtstreeks van u, uit andere bronnen, zoals kvk en algemene openbare bronnen.
 • Vastgelegde persoonsgegevens zijn beschikbaar voor B.A. van Doorn, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke regels voor het  gebruik van persoonsgegevens van toepassing.
 • Tevens gebruikt B.A. van Doorn  deze gegevens voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en bestrijden van fraude.
 • Uw persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden buiten B.A. van Doorn verstrekt, tenzij:
  • dit voortvloeit uit de wet;
  • dit voortvloeit uit verplichtingen die B.A. van Doorn namens u aangaat of is aangegaan;
 • B.A. van Doorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
 • B.A. van Doorn wijst cliënten conform de wet op haar recht op inzage, correctie, aanvulling, afscherming of verwijdering van gegevens.

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt.

We hebben geen wettelijke verplichtingen onder de AVG om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen.

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact op met ons op.

Tenslotte informeren wij u dat een eventuele klacht ingediend kan worden bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG

Wijsheid komt met de jaren. B.A. van Doorn sinds 1831.