Beloningsbeleid

Specifieke invulling van het beloningsbeleid

B.A. van Doorn hanteert een beheerst beloningsbeleid dat mogelijke beloningen omvat in de ruimste zin van het woord (variabel, vast, promotie, auto, pensioen, cursussen, etc). Op basis van de jaarlijkse beoordeling van de prestaties over een langere periode van de medewerker van zowel de financiële als de niet-financiële criteria, waaronder duurzaamheid, wordt een eventuele salarisverhoging vastgesteld en/of een variabele beloning toegekend, waarbij rekening wordt gehouden met de algemene uitgangspunten van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo).

Wijsheid komt met de jaren. B.A. van Doorn sinds 1831.