NL | EN
B.A. van Doorn & Comp
NL | EN

Regelgeving

Beloningsbeleid

B.A. van Doorn & Comp heeft een beheerst beloningsbeleid dat mogelijke beloningen omvat in de ruimste zin van het woord (variabel, vast, promotie, auto, pensioen, etc). Op basis van de jaarlijkse beoordeling van de prestaties van de medewerker van zowel de financiële als de niet-financiële criteria wordt een eventuele salarisverhoging vastgesteld en/of een variabele beloning toegekend, rekening houdend met bovenstaande uitgangspunten.

Persoonsgegevens van cliënten

Integriteit is voor B.A. van Doorn & Comp een kernwaarde bij haar  handelen. Deze kernwaarde is uitgewerkt in onderstaande uitgangspunten gebaseerd op de Algemene Verorderning Persoonsgegevens (AVG)

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt.

We hebben geen wettelijke verplichtingen onder de AVG om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen.

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact op met ons op.

Tenslotte informeren wij u dat een eventuele klacht ingediend kan worden bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG

Inloggen mijn account


Wachtwoord vergeten